September 29, 2023

Enligt UNICEF utsätts de flesta barn i Sydasien för extremt höga temperaturer

Enligt FN:s barnfond utsätts nästan en halv miljard barn i södra Asien för extremt höga temperaturer i takt med att livsfarliga värmeböljor på grund av klimatkrisen växer sig starkare och oftare.

I ett pressmeddelande på måndagen sa UNICEF att dess analys av 2020-data visade att uppskattningsvis 460 miljoner barn i länder som Afghanistan, Indien och Pakistan exponerades för temperaturer där 83 eller fler dagar på året var 35 grader Celsius (95 grader Celsius). Fahrenheit) – det som är södra Asien är den hårdast drabbade regionen för personer under 18 år.

Analysen visade att 76 % av barnen i södra Asien exponerades för extremt höga temperaturer, jämfört med 32 % globalt, enligt UNICEF.

“Länderna i regionen är inte de hetaste i världen just nu, men värmen här utgör livsfarliga risker för miljontals utsatta barn”, säger Sanjay Wijesekera, UNICEFs regionchef för Sydasien. “Vi är särskilt oroade över spädbarn, små barn, undernärda barn och gravida kvinnor eftersom de är mest sårbara för värmeslag och andra allvarliga konsekvenser.”

Temperaturerna steg till 47 grader Celsius (116 Fahrenheit) i vissa delar av Indien i juni, och dödade minst 44 människor och fick hundratals värmerelaterade sjukdomar.

Vissa städer i Pakistan upplevde också liknande höga temperaturer under samma månad, vilket väcker oro särskilt för arbetare som sliter utomhus i timmar och fattiga delar av befolkningen som har få eller inga kylanläggningar.

I delar av landets södra Sindh-provinsen har cirka 1,8 miljoner människor utsatts för temperaturer på 40 grader Celsius och över, vilket resulterat i hälsorisker på kort och lång sikt, inklusive uttorkning och organsvikt, enligt UNICEF.

Flickor hämtar vatten från en offentlig kran i varmt väder i Farah-provinsen, Afghanistan, 26 juli 2023. -- Mashal/Xinhua/Getty Images

Flickor hämtar vatten från en offentlig kran i varmt väder i Farah-provinsen, Afghanistan, 26 juli 2023. — Mashal/Xinhua/Getty Images

UNICEF varnar för att situationen blir värre för barn eftersom de inte snabbt kan anpassa sig till sådana temperaturförändringar.

Riskerna kan vara livshotande – från svimning och dålig mental utveckling till neurologisk dysfunktion, kramper och hjärt-kärlsjukdomar.

Enligt UNICEF är gravida kvinnor särskilt utsatta för värme och kan uppleva för tidig födsel och dödfödsel.

Långvarig värme och extrema väderförhållanden

Experter antar att klimatkrisen bara kommer att orsaka tätare och längre värmeböljor i framtiden, vilket kommer att testa regionens förmåga att anpassa sig.

Indien, världens folkrikaste land med 1,4 miljarder människor, upplever ofta värmeböljor under sommarmånaderna maj och juni, men dessa har kommit tidigare och varat längre de senaste åren.

I april 2022 upplevde Indien en värmebölja som såg att temperaturen i huvudstaden New Delhi översteg 40 grader Celsius i sju dagar i rad. I vissa stater stängde värmen skolor, skadade grödor och ansträngde energitillförseln, eftersom tjänstemän varnade invånarna att stanna inomhus och hålla sig hydrerade.

Människor reser på en buss en varm och fuktig dag i Kolkata, Indien, 11 juni 2023.  — Sudipta Das/NurPhoto/Getty Images

Människor reser på en buss en varm och fuktig dag i Kolkata, Indien, 11 juni 2023. — Sudipta Das/NurPhoto/Getty Images

Experter varnar också för att hotet mot Afghanistan är särskilt stort. Det finns inte bara en stor potential för extrema värmerekord, effekten förvärras av allvarliga sociala och ekonomiska problem.

Samtidigt har extrema väderhändelser haft dödliga effekter i andra delar av regionen.

Översvämningar orsakade av rekordstora monsunregn och smältande glaciärer i Pakistan översvämmade en tredjedel av landet förra året och dödade nästan 1 600 människor – mer än en tredjedel av dem barn.

Barn leker med får i ett översvämningsdrabbat område i utkanten av Multan, Pakistan, 16 juli 2023.  — Shahid Saeed Mirza/AFP/Getty Images

Barn leker med får i ett översvämningsdrabbat område i utkanten av Multan, Pakistan, 16 juli 2023. — Shahid Saeed Mirza/AFP/Getty Images

När vattnet sköljde bort hem och förstörde byar började vattenburna sjukdomar infektera barn, vilket ledde till en ny katastrof i landet med 230 miljoner människor.

UNICEF varnade i sin rapport för att barn, ungdomar och kvinnor i slutändan är bland dem som betalar det högsta priset för extrema väderhändelser.

“Små barn kan bara inte hantera värmen,” sa Wijesekera. “Om vi ​​agerar nu kommer dessa barn att fortsätta att utsättas för mer frekventa och allvarliga värmeböljor i flera år framöver utan att de själva förskylls.”

För fler CNN-nyheter och nyhetsbrev, skapa ett konto på CNN.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *