September 28, 2023

Debatten om klimatkollaps har återupplivats av studiet av Atlantströmmar

När ödet för ett havsströmsystem skapar rubriker under en historisk värmebölja är det en märklig vecka för klimatvetenskapen.

En ny studie förra veckan förutspådde att Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) kunde korsa en brytpunkt och kollapsa redan 2025. Den djärva förutsägelsen, som förebådade en framtid som kunde vända upp och ner på vädret över Atlanten, utlöste oroande nyhetsrubriker: “klimatkaos”, “förödelse” som kommer “för tidigt” och en “riktig övermorgon”.

Är AMOC på väg att gå amok? Hotet om en kollaps är fortfarande föremål för het debatt, och forskarna är delade om huruvida hotet redan avtar eller om det kan närma sig en vändpunkt. Direkt analys av AMOC går tillbaka till 2004 – för kort period för att vara säker på dess utveckling.

Det är en högriskdebatt. Argumenten lyfter fram forskarnas osäkerhet om de kommande stadierna av klimatförändringar och hur man kan karakterisera risken för extrema – förhoppningsvis mindre sannolika – händelser som verkliga klimatkatastrofer. Ju högre temperaturen höjs av människor, desto mer osäkra är forskarna om vart klimatet är på väg och om det finns snubbeltrådar under mänsklighetens fötter.

Termen tipping point kan vara förvirrande – det används ofta omväxlande för att beskriva plötsliga störningar, oåterkalleliga förändringar eller återkopplingsslingor som snabbt förstärker klimatförändringarna.

Forskare fruktar bland annat att inlandsisen i Västantarktis kan kollapsa och orsaka en extrem, oåterkallelig höjning av havsnivån, eller att Amazonas skogsdöd kan spridas till jordens lungor.

Men vissa forskare oroar sig för att medias fixering vid mindre betrodda vändpunkter, som den aktuella AMOC-studien, kan vara en distraktion när farorna med klimatförändringar redan är uppenbara.

“Fokus på huruvida dessa förändringar kommer att vara abrupta eller reversibla eller inte… missar helheten”, säger Kyle Armor, docent vid institutionerna för oceanografi och atmosfärsvetenskap vid University of Washington. “Vi har all anledning att vara oroliga. Vi behöver inte tänka på den exotiska vändpunkten.”

Han sa att det redan finns goda förutsägelser om att AMOC kommer att sakta ner på grund av mänskliga utsläpp. Han räknar med att de flesta effekterna av klimatförändringarna är mer benägna att vara jämnare fördelade och skadliga – i linje med mänskliga utsläpp.

AMOC beskriver en serie havsströmmar som cirkulerar vattnet i Atlanten. I allmänhet trycker strömmar varmt vatten norrut, där en liten del blir havsis. Det återstående vattnet blir kallare, saltare och tätare. Den sjunker till djupet av Nordatlanten och vandrar sedan långsamt söderut.

När det kommer till väder transporterar AMOC värme till Europa och bestämmer också platsen för ett nederbördsbälte i Centralamerika, säger Spencer Jones, gästprofessor i fysisk oceanografi vid Texas A&M University.

Ett snabbt stopp för AMOC skulle resultera i snabb avkylning i Nordatlanten, uppvärmning på södra halvklotet och extrema förändringar i nederbörd.

Klimatmodeller har länge förutspått en avmattning i AMOC. En kollaps skulle utlösa extrema förändringar – kanske tre till fyra gånger större, sa Jones.

Forskare började direkt mäta aspekter av AMOC 2004. Den nya studien använder havsytans temperaturer som går tillbaka till 1870 för att uppskatta förändringar över tid, och antyder med 95% säkerhet att strömmen kan kollapsa mellan 2025 och 2095.

“Vi förutser att AMOC-kollaps under det nuvarande scenariot med framtida utsläpp kommer att inträffa runt mitten av seklet”, skrev medförfattarna Peter och Susanne Ditlevsen, mot en rapport från FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar som sa att en kollaps är osannolik detta århundrade.

Vissa experter sa att den aktuella studien lägger till ett nytt perspektiv till andra bevis som tyder på att en kollaps kan inträffa detta århundrade.

Stefan Rahmstorf, professor i marin fysik vid universitetet i Potsdam i Tyskland, skrev att standardklimatmodeller “underskattar risken” och att flera metoder som används för att analysera tidigare klimat tyder på att risken för kollaps “måste tas på största allvar”.

I ett e-postmeddelande till NBC News sa Tim Lenton, professor vid University of Exeter i Storbritannien och grundare av Global Systems Institute, att den nya studien ger “viktiga förbättringar i metodiken för direkt tidig varning för en klimattipppunkt.” från data.”

Andra är dock mer skeptiska till forskningens djärva slutsatser och beroende av en enkel modell.

“Proxies bör behandlas med försiktighet”, säger Eleanor Frajka-Williams, fysisk oceanograf och klimatforskare vid universitetet i Hamburg i Tyskland. Hon sa att vetenskapen om hur nära havsytans temperaturer motsvarar AMOC-förändringar är oklar och den nya forskningen riskerar att förenkla ett komplext system för en översäker förutsägelse. Hon påpekade dock att IPCC nyligen nedgraderat sitt förtroende för att förutsäga att AMOC inte skulle kollapsa år 2100.

Forskare har spårat AMOC direkt med sensorer i ungefär två decennier, men det kommer sannolikt att dröja ytterligare 10 år innan de med säkerhet kan säga att cirkulationssystemet saktar ner, sa hon.

Vissa forskare är osäkra på om AMOC ens har en tipppunkt. Det finns bevis för att AMOC förändrades abrupt i det avlägsna förflutna, men forskare som Armour är inte övertygade om att det sannolikt kommer att hända inom en snar framtid.

“Vi är helt enkelt inte i det klimatet längre och har inte varit det på tusentals år. AMOC:s förare är annorlunda för tillfället”, sa han. “Vad vi vet är att med den globala uppvärmningen kommer AMOC att sakta ner i framtiden, men vi har inte sett nedgången ännu och det finns inget sätt att veta om det är en abrupt förändring eller inte.”

Enligt Armors åsikt kan fokusering av mediakonversationen på osäkra förutsägelser från system som inte är tydliga att det finns tipppunkter riskera att driva människor mot klimatförstöring, eller kan senare kosta forskarnas trovärdighet.

“Vi har inga bra bevis för att något i klimatsystemet är oåterkalleligt, förutom ekosystem och inlandsisar”, sa han om storskaliga fysiska klimatsystem. “Vi tycker ofta att det är mycket mer komplext än vi tror, ​​och komplexiteten tenderar att göra vändpunkter mindre sannolika.”

Oavsett om AMOC är på väg mot en avmattning eller en skrämmande kollaps förblir lösningen densamma.

Politiskt, “spelar det ingen roll om AMOC kollapsar. Om vi ​​inte agerar idag kommer det att bli oerhört fruktansvärda klimatpåverkan”, sa Jones.

Denna artikel publicerades ursprungligen på NBCNews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *